Category Archives: อำเภอพระประแดง

ตำบลบางหญ้าแพรก แผ่นโปร่งแสง 

ตำบลบางน้ำผึ้ง หลังคา พียู โฟม

ตำบลบางหัวเสือ  หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ถนนปู่เจ้าสมิงพราย แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ถนนเพชรหึงษ์ หลังคา พียู ลายไม้

ทม. ปู่เจ้าสมิงพราย แผ่นใส สีใสกระจก

อบต. ทรงคนอง แผ่นใส สีขาวขุ่น

ตำบลบางจาก หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลบางครุ แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลบางกะเจ้า แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

Call Now Button