Category Archives: อำเภอแหลมสิงห์

ตำบลคลองน้ำเค็ม แผ่นใส สีขาวขุ่น 

อบต. เกาะเปริด แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ตำบลหนองชิ่ม หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลเกาะเปริด  หลังคา แซนวิช พียูโฟม

อบต. บางกะไชย หลังคา พียู โฟม

ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ แผ่นโปร่งแสง 

ตำบลเกาะเปริด แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ตำบลหนองชิ่ม  แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลพลิ้ว  หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลบางสระเก้า หลังคา แซนวิช พียูโฟม

Call Now Button