Category Archives: อำเภอพุทธมณฑล

อำเภอพุทธมณฑล

อำเภอพุทธมณฑล  is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by the focus keyword in category

อำเภอพุทธมณฑล
แผนที่จังหวัดนครปฐม เน้นอำเภอพุทธมณฑล
คำขวัญ: ดินแดนธรรมะ พระปางลีลา
การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณธรรม
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°48′7″N 100°19′18″E
อักษรไทย อำเภอพุทธมณฑล
อักษรโรมัน Amphoe Phutthamonthon
จังหวัด นครปฐม
พื้นที่
 • ทั้งหมด 76.33 ตร.กม. (29.47 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด 41,462
 • ความหนาแน่น 543.19 คน/ตร.กม. (1,406.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 73170
รหัสภูมิศาสตร์ 7307
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอพุทธมณฑล เป็นอำเภอที่ตั้งขึ้นใหม่และมีพื้นที่กับประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดนครปฐม

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอพุทธมณฑลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

 • วันที่ 1 เมษายน 2534 จัดตั้ง กิ่งอำเภอพุทธมณฑล โดยแยกพื้นที่ตำบลศาลายา ตำบลคลองโยง และ ตำบลมหาสวัสดิ์ จากอำเภอนครชัยศรี[1]
 • วันที่ 28 สิงหาคม 2534 จัดตั้งสุขาภิบาลศาลายาในท้องที่บางส่วนของตำบลศาลายา[2]
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2539 ยกฐานะเป็น อำเภอพุทธมณฑล[3]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลศาลายาเป็นเทศบาลตำบลศาลายาด้วยผลของกฎหมาย[4]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพุทธมณฑลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ศาลายา (Sala Ya) 6 หมู่บ้าน
2. คลองโยง (Khlong Yong) 8 หมู่บ้าน
3. มหาสวัสดิ์ (Maha Sawat) 4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพุทธมณฑลประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • ตำบลศาลายาแบ่งออกเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  • เทศบาลตำบลศาลายา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศาลายา (บางส่วนของหมู่ที่ 3-5 และหมู่ที่ 6 รวม 15 ชุมชน[5])
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลายา (นอกเขตเทศบาลตำบลศาลายา ได้แก่ หมู่ที่ 1-2 และบางส่วนของหมู่ที่ 3-5[6])
 • เทศบาลตำบลคลองโยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองโยงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ทั้งตำบล

ประชากร[แก้]

ชื่อ ปีที่จัดตั้ง พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
เทศบาลตำบลศาลายา 2542
13.5
11,071
820.07
7,286
เทศบาลตำบลคลองโยง 2550 (2538)
31.63
10,306
325.82
4,232
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 2538
18.23
10,312
565.66
6,758
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ 2539
12.97
9,773
753.50
4,239
ทั้งหมด 76.33 41,462 543.19 22,515

สถานศึกษา[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

 

แพนเนล พียู โฟม สีสักทอง

แพนเนล พียู โฟม สีสักทอง แพนเนล พียู โฟม สีสักทอง เป็นแ […]

หลังคาโปร่งแสง-ขาวขุ่น 4.20 เมตร

หลังคาโปร่งแสง-ขาวขุ่น 4.20 เมตร หลังคาโปร่งแสง-ขาวขุ่น […]

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 สีอะลูซิ้งค์

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 สีอะลูซิ้งค์ หลังคาเมทัลชีท หนา […]

แผ่นโปร่งใส–สีใส ยาว 6.40 เมตร

แผ่นโปร่งใส–สีใส ยาว 6.40 เมตร แผ่นโปร่งใส–สีใส ยาว 6.4 […]

แผ่นลอนฝ้า ลอนผนัง น้ำเงิน

แผ่นลอนฝ้า ลอนผนัง น้ำเงิน แผ่นลอนฝ้า ลอนผนัง น้ำเงิน เ […]

คลองชัยขันธ์ หลังคา พียู โฟม

 คลองชัยขันธ์ หลังคา พียู โฟม  คลองชัยขันธ์ หลังคา พียู […]

อำเภอพุทธมณฑล หลังคา พียู โฟม

อำเภอพุทธมณฑล หลังคา พียู โฟม อำเภอพุทธมณฑล หลังคา พียู […]

สถาบันกันตนา แผ่นใส ขาวขุ่น

สถาบันกันตนา แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย สถาบันกัน […]

วัดญาณเวศกวัน แผ่นใส สีใส

วัดญาณเวศกวัน แผ่นใส-สีใส: แผ่นเดียว ก็ขาย วัดญาณเวศกวั […]

วัดญาณเวศกวัน แผ่นคลอบ ต่างๆ ย้ำโค้งปลาย

วัดญาณเวศกวัน แผ่นคลอบ ต่างๆ ย้ำโค้งปลาย วัดญาณเวศกวัน […]